เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

งานมหกรรมองค์กรสวัสดิการชุมชน

การเสวนาเรื่อง 5 พื้นที่รูปธรรมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งได้เห็นแต่บะภาคในการนำเสนอเป็นจุดเด่นของพื้นที่เอง แต่ละพื้นที่ที่ได้เสนอรับรางวัลด้วย วันนี้จึงได้เห็นกองทุนที่ทางลำปางได่ถ่ายทอดเรื่องการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้มาจัดโชว์ผลงานด้วยเป็นตัวแทนจากทางภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนฯเทศบาลฉวาง